Siedziba Fundacji 
Schronisko Samopomocowe Wsparcia 
"Dom wspólnoty BaćArka w Krzywej"
   

Filia Krzywa