„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi."​​​​​​​

​​​​​​​

Podziękowania

Zadaniem naszej Fundacji jest pomoc potrzebującym,

 ale gdyby nie nasi sponsorzy pomoc ta 

nie byłaby taka skuteczna

 

Drodzy Panowie i Panie, Szanowni Nasi Darczyńcy 

Dziękujemy serdecznie wszystkim indywidualnym ludziom dobrej woli i otwartego serca, za okazane wsparcie finansowe w 2011 roku, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. 

Państwa wkład w 2011 roku wyniósł 63 509,05 zł, które wrzucaliście do skarbonek naszych wolontariuszy, wielu z nich, również znajdujących się w trudnej sytuacji. Ale nie poddają się. Dzięki tym środkom, usunęliśmy skutki pożaru i powodzi jaką dotknęły naszą Arkę, w której tworzymy miejsce dla osób bezdomnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, samotnym matkom, osobom dotkniętych przemocą, czy różnego rodzaju chorobami. Na razie tego na zewnątrz nie widać. Już niedługo zaprezentujemy zdjęcia wykonanych prac przez mieszkańców Arki. Dzięki dalszej Państwa pomocy w 2012 roku, będzie można już zobaczyć efekty na zewnątrz. 

Dzięki Państwa hojności podczas zbiórek żywności, w 2011 roku zebraliśmy ponad 10 ton różnego rodzaju produktów żywnościowych, którymi sukcesywnie wspomagamy osoby potrzebujące, świetlice środowiskowe dla dzieci z ubogich rodzin.W ramach pomocy żywnościowej PEAD przekazujemy produkty żywnościowe dla ponad 1200 osób powiatu zgorzeleckiego. 

Dziękujemy Panu Arturowi Bielińskiemu Staroście Zgorzeleckiemu, człowiekowi wrażliwemu na ludzką niedolę, który nas wspiera w wielu działaniach, dziękujemy również Panu Arturowi Toronowskiemu właścicielowi firmy Citronex. Dziękujemy naszemu przyjacielowi Kamilowi Krupińskiemu i Andrzejowi Pieńkowskiemu. Bardzo dziękujemy Panu Bogdanowi Walczakowi i jego rodzinie, który jest mentorem naszej Arki.
 

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim nam życzliwym osobom, a do podziękowań dołącza się grono naszych podopiecznych.