Kontakt :

+ 48 517 920 376, + 48 68 324 28 71

fundacja.wp.arka@op.pl

Rachunek bankowy : 64 1500 1429 1214 2008 1391 0000

 

Siedziba Fundacji Krzywa1 k/Nowogrodu Bobrzańskiego

Filia w Zielonej Górze, ul. Truskawkowa 16,

65-129 Zielona Góra

Filia w Bogatyni, ul.Białogórska 2 F, 59-920 Bogatynia

NIP 6151981890

KRS 0000303072                   

Regon   020723154

Fundacja Arka zaprasza do odwiedzenia naszego Facebook`a

Polityka prywatności

Regulamin  strony

Strategia Fundacji to aktywne formy pomocy  poprzez

"Dawanie wędki i uczenia łowieniu samemu ryb".

 

Główne cele Fundacji

 

Dawanie schronienia tym co wybrali mylne drogi nie zawsze z własnej winy

w naszych trzech  Domach Wspólnoty - Schroniskach :

 

    Schronisko Samopomocowe Wsparcia "Dom Wspólnoty

Arka w Chynowie " Zielona Góra

 

Schronisko Samopomocowe Wsparcia "Dom Wspólnoty BaćArka

w Krzywej" Krzywa 1 koło Nowogrodu Bobrzańskiego

 

Schronisko Samopomocowe Wsparcia "Dom Wspólnoty

Arka w Bogatyni "przy ulicy Białogórskiej 2 F.

 

Cele Fundacji 

 

Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ,zapewnienia schronienia, tworzenie bazy domów samotnych matek, schronisk samopomocowych wsparcia , schroniska z usługami opiekuńczymi, domy pomocy

i dziennego pobytu dla seniorów, niepełnosprawnych, domów socjalnych, noclegowni i jadłodajni dla potrzebujących ubogich, bezdomnych bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i inwalidów, młodzieży i dzieci, uzależnionych, opuszczających zakłady wychowawcze, opiekuńcze, karne.

 

Jako Fundacja chcemy wzbudzić szacunek, miłość i podziw dla tak małego stworzenia jakim jest pracowita pszczoła.

Uświadomienie wagi problemu jakim jest mądre i rozważne współdziałanie człowieka z przyrodą.

Nasze Schroniska dążą do takiej organizacji jak w świecie pszczół.

Przekazując swój 1 % pomagasz nie tylko seniorom, samotnym matkom, ale też dokarmiasz zwierzęta.

Lamy, kozy, kuce i alpaki są wsparciem i terapią dla osób potrzebujących w szczególności dzieci.

Fundacja Arka baner fundacja Arka nasze podstawowe cele, dawanie wędki, mobilne minizoo, alpaki, lamy, osiołki

 

Misja Fundacji

Fundacja Wzajemnej Pomocy ARKA kieruje się misją zbliżoną do Biblijnej Arki, która była schronieniem

jak również początkiem nowego, lepszego świata

Zajrzyj do aktualności

Zobacz co u nas się dzieje.

Wydarzenia, projekty, pomysły

Alpakoterapia w twoim ogrodzie

Aktualności

Projekty

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2020