Kontakt :

+ 48 517 920 376, + 48 68 324 28 71

fundacja.wp.arka@op.pl

Rachunek bankowy : 64 1500 1429 1214 2008 1391 0000

 

Siedziba Fundacji Krzywa1 k/Nowogrodu Bobrzańskiego

Filia w Zielonej Górze, ul. Truskawkowa 16,

65-129 Zielona Góra

Filia w Bogatyni, ul.Białogórska 2 F, 59-920 Bogatynia

NIP 6151981890

KRS 0000303072                   

Regon   020723154

Fundacja Arka zaprasza do odwiedzenia naszego Facebook`a

Polityka prywatności

Regulamin  strony

Zadanie publiczne "Pomoc społeczna - Terapia zajęciowa bezdomnych schroniska Chynów w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców"

Powrót

Umowa podpisana między Prezydentem Miasta Zielona Góra, a Fundacją w dniu 20 października 2020.

Celem projektu jest objęcie terapią zajęciową 5 mieszkańców schroniska w Chynowie.  Ze środków zakupione zostaną materiały budowlane, które posłużą do wymiany pokrycia części dachu nad 5 pokojami. 

Zwiększy to bezpieczeństwo i komfort mieszkańców poprzez wymiany wadliwej części dachu, zabezpieczy to przed opadami atmosferycznymi. Uczestnicy biorą udział w aktywizacji zawodowej i integracji. 

 

Wartość dofinansowania : 7 000,00 PLN

Wkład własny (planowany) : 2 500,00 PLN

 

Okres realizacji zadania publicznego : 20.10.2020 - 31.12.2020

Aktualności projektu