Kontakt :

+ 48 517 920 376, + 48 68 324 28 71

fundacja.wp.arka@op.pl

Rachunek bankowy : 64 1500 1429 1214 2008 1391 0000

 

Siedziba Fundacji Krzywa1 k/Nowogrodu Bobrzańskiego

Filia w Zielonej Górze, ul. Truskawkowa 16,

65-129 Zielona Góra

Filia w Bogatyni, ul.Białogórska 2 F, 59-920 Bogatynia

NIP 6151981890

KRS 0000303072                   

Regon   020723154

Fundacja Arka zaprasza do odwiedzenia naszego Facebook`a

Polityka prywatności

Regulamin  strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w partnerstwie z Fundacją Wzajemnej Pomocy ,,ARKA” rozpoczął realizację projektu ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł (kwota dofinansowania 170 000,00 zł, wkład własny 30 000,00 zł). Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2021r. – 31.12.2022r. Projektem obejmiemy 20 osób będących beneficjentami ośrodka z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, problemem bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezdomności. W okresie realizacji projektu zapewnimy uczestnikom wsparcie psychologa, asystenta rodziny. Będziemy realizować pracę socjalną, zorganizujemy warsztaty ,,Szkoła dla rodziców”, piknik majowy, spotkanie integracyjne ,,Mikołajki”, grudniowe spotkania świąteczne, szkolenia zawodowe.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społeczno – zawodowych u klientów GOPS w Świdnicy umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym docelowo na rynek pracy.

 

Projekt ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica

12 stycznia 2021