Kontakt :

+ 48 517 920 376, + 48 68 324 28 71

fundacja.wp.arka@op.pl

Rachunek bankowy : 64 1500 1429 1214 2008 1391 0000

 

Siedziba Fundacji Krzywa1 k/Nowogrodu Bobrzańskiego

Filia w Zielonej Górze, ul. Truskawkowa 16,

65-129 Zielona Góra

Filia w Bogatyni, ul.Białogórska 2 F, 59-920 Bogatynia

NIP 6151981890

KRS 0000303072                   

Regon   020723154

Fundacja Arka zaprasza do odwiedzenia naszego Facebook`a

Polityka prywatności

Regulamin  strony

Nasze działania

Galeria

Czytaj więcej

Zadanie publiczne

 

“Poprawa warunków bytowych osób bezdomnych w dwóch schroniskach Arki na terenie województwa lubuskiego”. 

Zadanie publiczne

 

“Wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”  

Aktualności

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Aktualności

Projekt  "EGIDA"

Zadanie publiczne

 

"Pomoc społeczna - Terapia zajęciowa bezdomnych schroniska Chynów w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców"

Czytaj więcej

Aktualności

Aktualności

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Aktualności

Zadanie publiczne

 

"Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" edycja 2020

Zadanie publiczne

 

"Doposażenie izolatek w dodatkowe urządzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego bezdomnych"

Wkrótce więcej

Wkrótce aktualności

Czytaj więcej

Projekt ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w partnerstwie z Fundacją Wzajemnej Pomocy ,,ARKA” 

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Zadanie publiczne  "Wiem - jestem bezpieczny w Chynowie"