Zobacz cały statut 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

  1. Fundacja Wzajemnej Pomocy „ARKA” zwana dalej „Fundacją ” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu.

  2. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 2.

 

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.

  2. Siedzibą Fundacji jest wieś Krzywa 66-010, Gmina Nowogród Bobrzański, Powiat Zielonogórski, Województwo Lubuskie

  3. Fundacja posiada dwie filie, bez osobnej osobowości prawnej:

  4. Filia Bogatynia

  5. Filia Zielona Góra

Statut    Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka

Kontakt :

+ 48 517 920 376, + 48 68 324 28 71

fundacja.wp.arka@op.pl

Rachunek bankowy : 64 1500 1429 1214 2008 1391 0000

 

Siedziba Fundacji Krzywa1 k/Nowogrodu Bobrzańskiego

Filia w Zielonej Górze, ul. Truskawkowa 16,

65-129 Zielona Góra

Filia w Bogatyni, ul.Białogórska 2 F, 59-920 Bogatynia

NIP 6151981890

KRS 0000303072                   

Regon   020723154

Fundacja Arka zaprasza do odwiedzenia naszego Facebook`a

Regulamin  strony

Polityka prywatności